Proces bezpiecznego przyjmowania leków

Proces bezpiecznego przyjmowania leków

Masz wiele opcji dotyczących sposobu przyjmowania leków. W tym artykule omówione zostaną różne drogi: Dożylna, Doustna, podjęzykowa i dożylna. Powinieneś także zrozumieć ryzyko związane z każdą drogą, tak abyś mógł wybrać najbardziej odpowiednią metodę dla swojego zdrowia. Ponadto, ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami producenta na butelce. Jeśli nie jesteś czegoś pewien, skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia, aby uzyskać niezbędne wyjaśnienia.

Ten artykuł jest wynikiem naszej współpracy z centrumdentystyczne.com

Droga śródszpikowa

Istnieje kilka powodów stosowania śródszpikowej drogi podawania leków. Jednym z nich jest możliwość ominięcia bariery krew-mózg. Wiele leków jest stosowanych w ten sposób w leczeniu bólu i innych schorzeń. Wśród tych powodów są znieczulenie rdzeniowe i chemioterapia. Ponadto, leki śródszpikowe są często stosowane do leków przeciwinfekcyjnych i zarządzania bólem po operacji neurochirurgicznej. Niezależnie od przyczyny, istnieje kilka zagrożeń związanych z tą drogą.

Oprócz mniejszej liczby działań niepożądanych, drogą intrathecalną można dostarczyć lek w małej dawce stosowany w leczeniu bólu. Pacjenci powinni mieć możliwość oddychania przez usta, ale nie powinno to być głównym celem terapii lekami wewnątrzcewkowymi. Leki muszą być podawane dokładnie, w odpowiednich stężeniach i przez odpowiedni czas, aby osiągnąć pożądany efekt. Oznacza to, że lekarze powinni znać konkretną dawkę każdego leku przed jego podaniem.

Droga doustna

Droga doustna jest najczęstszym sposobem przyjmowania leków. Do zalet tej metody należy zaliczyć mniejsze wymagania dotyczące szkolenia i umiejętności. Pacjenci mogą nauczyć się bezpiecznego wstrzykiwania leków, ale powinni rotować miejsce wstrzyknięcia, aby uniknąć lipohipertrofii, która może hamować wchłanianie niektórych leków. Najczęstszą metodą przyjmowania leków doustnie jest preparat o przedłużonym uwalnianiu lub o przedłużonym uwalnianiu. Istnieje wiele sposobów doustnego dostarczania leków, a każdy z nich może być skuteczny u konkretnych pacjentów.

Doustna droga przyjmowania leków jest zarówno wygodna, jak i ekonomiczna, i jest to droga najbardziej rozpowszechniona. Podstawowym miejscem wchłaniania jest jelito cienkie, które odpowiada za większość biodostępności leku. Leki przyjmowane doustnie również ulegają procesowi zwanemu metabolizmem pierwszego przejścia. Powoduje to zmniejszenie stężenia leku w przewodzie pokarmowym przed dotarciem do krążenia ogólnoustrojowego. Jest to jeden z powodów, dla których opracowano leki w powłoce jelitowej.

Droga podjęzykowa

Niektóre leki są lepiej wchłaniane drogą podjęzykową niż doustną. Dzieje się tak dlatego, że są one rozpuszczane w małych naczyniach krwionośnych pod językiem, a nie przechodzą przez przewód pokarmowy. Leki, które muszą być wchłaniane powoli lub w dużych ilościach, takie jak te stosowane w leczeniu dławicy piersiowej lub zawału serca, mogą nie być skuteczne, gdy są podawane w ten sposób. Ponadto, niektóre leki mogą podrażniać otwarte bóle i być słabo wchłaniane, jeśli są przyjmowane doustnie.

Droga podjęzykowa do przyjmowania leków jest szczególnie przydatna dla osób, które mają problemy z połykaniem tabletek. Ponieważ lek jest dostarczany bezpośrednio do krwiobiegu, omija żołądek i jego zawartość. Zmniejsza to ryzyko interakcji z innymi lekami lub rozstroju żołądka i jelit. Droga podjęzykowa może być najlepszym rozwiązaniem dla osób, które mają trudności z połykaniem. Ponieważ ten rodzaj leku jest łatwiejszy do przyjęcia, jest on często najlepszym wyborem dla pacjentów.

Droga dożylna

Istnieją dwie popularne drogi podawania leków. Zarówno droga domięśniowa, jak i dożylna dostarczają roztwór leku przez igłę bezpośrednio do żyły. Droga domięśniowa jest często stosowana w przypadku dużych objętości produktów leczniczych. W obu przypadkach biodostępność leku zależy od ilości krwi dostarczanej do mięśnia. Im większy dopływ krwi, tym szybciej lek zostanie wchłonięty. Zastrzyki domięśniowe mogą jednak powodować ból oraz uszkodzenia nerwów i żył.

Dożylne podawanie leków oferuje kilka korzyści. W przeciwieństwie do leków doustnych, leki podawane dożylnie wchłaniają się szybciej i są bardziej konsekwentnie wchłaniane do krwi. Oznacza to, że dostawcy usług medycznych mogą ściśle monitorować pacjenta i kontrolować, czy nie występują u niego działania niepożądane i zmiany w stężeniu leków. Ponadto, leki dożylne mogą być podawane osobom z osłabioną funkcją nerek, a ich działanie może trwać do dwóch do trzech godzin. Ze względu na szybkość infuzji, dawka leku podawanego drogą dożylną jest dokładniejsza.

Compliance

W praktyce medycznej terminy compliance z lekami i noncompliance mają różne znaczenia. Compliance odnosi się do zachowania pacjenta zgodnego z zaleceniami lekarza przepisującego lek. Noncompliance kojarzy się z nieposłuszeństwem. Natomiast compliance zakłada, że wszystkie zalecenia lekarskie są korzystne dla pacjenta i że pacjent zmieni swoje zachowanie, aby przestrzegać schematu terapeutycznego. Stąd w niniejszym artykule będzie używany termin compliance.

Wśród pacjentów z chorobami psychicznymi wskaźniki compliance są znacznie niższe niż w populacji ogólnej. Wskaźniki dla leków przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych i zaburzeń fizycznych różniły się znacząco. Wskaźniki zgodności wahały się od 60 do 92 procent. Różnica może wynikać z różnych definicji zgodności z lekami oraz różnych metod i projektów stosowanych do pomiaru zgodności. Niemniej jednak pacjenci, którzy nie byli w stanie przestrzegać swoich leków, zostali sklasyfikowani jako noncompliant.

Adherence

W wielu badaniach badano wpływ reklamy i marketingu firm farmaceutycznych na przestrzeganie leków. W jednym z badań sprawdzono, w jaki sposób firmy farmaceutyczne poprawiają przestrzeganie zaleceń poprzez dostarczanie pacjentom informacji o przysługujących im korzyściach, takich jak bezpłatne uzupełnianie leków, wydłużenie czasu realizacji recepty i obniżenie wysokości współpłacenia. Badanie wykazało również, że spadek liczby zdarzeń naczyniowych nastąpił po włączeniu ubezpieczenia z pełnym pokryciem. Autorzy zwracają uwagę, że pełne pokrycie ma dodatkową korzyść w postaci zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej.

Samoopisowe miary przestrzegania leków mają ograniczoną ważność i zależą od samoopisów pacjentów dotyczących nieprzestrzegania zasad leczenia. Pacjenci mogą przeceniać stosowanie się do leków z powodu tendencji do samooskarżania się, a nieprzestrzeganie zasad może być postrzegane jako stygmatyzujące. Jednakże, samokontrola przestrzegania zaleceń jest jednym z najważniejszych zachowań zdrowotnych, a jej ocena jest krytyczna dla zdrowia pacjenta.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *